‌باشگاه خبرنگاران
واقعه غدیر در گناباد بازسازی شد
واقعه غدیر در حاشیه جاده کاخک - گناباد همزمان با عید غدیر برای هفتمین سال متوالی بازسازی شد.