‌باشگاه خبرنگاران
وجود مدافعین حرم، بیانگر انتقال صحیح انقلاب به نسل جوان است
فرماندار بجستان:
فرماندار بجستان گفت: وجود مدافعین جوان حرم نشانگر آن است انقلاب صحیح به نسل جوان منتقل شده است و اگر این رزمنده‌ها و مدافعین امروز نمی‌بودند ما باید پذیرای داعش و تروریست‌ها در مرز‌های خود ایران بودیم، اما رشادت این جوانان دشمنان را به عقب راند و باعث و سند افتخاری برای ایران اسلامی شد.