‌باشگاه خبرنگاران
آموزش توانمندسازی شوارهای پیشگامان بسیج در کوهرنگ
دوره آموزشی و توانمندسازی شوراهای پیشگامان حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید فهمیده کوهرنگ در حسینیه سیدالشهداء علیه السلام ناحیه مقاومت این شهرستان برگزار شد.