‌باشگاه خبرنگاران
برگزاری نخستین جشنواره تئاتر استانی دفاع مقدس
تئاتر در شهرستان شاهین شهر،
به گزارش خبرگزاری بسیج:نخستین جشنواره تئاتر استانی دفاع مقدس در شهرستان شاهین تالار شیخ بهایی به همکاری سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج برگزار شد.