‌باشگاه خبرنگاران
جامعه القرآن مشگین‌شهر افتتاح شد
با حضور نماینده ولی فقیه در استان:
با حضور آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان ساختمان جدید جامعه القرآن مشگین‌شهر افتتاح شد.