‌باشگاه خبرنگاران
آغاز طرح هجرت درجعفرآباد
آغاز طرح هجرت و روحیه جهادی و بسیجی و خود باوری دانش آموزان بخش جعفرآباد از توابع شهرستان بیله سوار