‌باشگاه خبرنگاران
بازدید جمعی از علما استان از مناطق عملیاتی لشکر3حمزه(ع) در پیرانشهر
جمعی از علما استان آذربایجان غربی به همراه مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه حمزه(ع)و لشکر3حمزه(ع) از پایگاه های عملیاتی مستقر در مناطق عملیاتی پیرانشهر بازدید کردند.