‌باشگاه خبرنگاران
فعالین قرآنی از نخبگان هستند
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز در جمع فعالین قرآنی شهرستان: