‌باشگاه خبرنگاران
حضورگسترده نمازگزاران بخش مرکزی یزد در راهپیمایی دشمن شکن یوم الله قدس
ناحیه ثارلله یزد خبر داد:
نماز جمعه وراهپیمایی روزقدس باحضور فرمانده وکارکنان وبسیجیان ناحیه ثارالله یزد و جمعیت کثیر اهالی بخش مرکزی یزد برگزار شد.
فعالین قرآنی از نخبگان هستند
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز در جمع فعالین قرآنی شهرستان: