‌باشگاه خبرنگاران
گردشگری ظرفیتی برای اشتغال ساحل نشینان است
فرماندار پارسیان:
فرماندار پارسیان با اشاره به مزین شدن هفته دولت به نام شهیدان رجایی و باهنر، گفت : با سامان دهی سواحل در زمینه امکانات گردشگری می توان ظرفیت خوبی برای اشتغال مردم شهرستان پارسیان فراهم آورد.