‌باشگاه خبرنگاران
راهیان نور تداوم فرهنگ عاشورایی است
مدیر حوزه علمیه استان مرکزی:
مدیر حوزه علمیه استان مرکزی با اشاره به اثرگذاری کاروان‌های راهیان نور در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: راهیان نور تداوم فرهنگ عاشورایی است