‌باشگاه خبرنگاران
غدیر فرصتی برای تعمیق پیوند امامت و امت
فرمانده سپاه فراهان در گفت و گو با بسیج:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فراهان گفت:برنامه های دهه امامت و ولایت باید با محتوای معرفی و تبیین جایگاه امامت و ولایت پیش بینی گردد و خصوصاً می بایست پیوندی عمیق میان قلوب پاک و تشنه جوانان این عصر را هرچه بیشتر با معرفت و مودت اهل بیت (ع) برقرار کرد.