‌باشگاه خبرنگاران
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح خنداب
به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد
به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در شهرستان خنداب برگزار شد.