‌باشگاه خبرنگاران
آغاز به کار پروژه 18 واحدی مسکن مددجویی
مدیر کمیته امداد شهرستان خمین مطرح کرد
مدیر کمیته امداد شهرستان خمین گفت: عملیات اجرایی ساخت پروژه 18 واحدی مسکن مددجویان تحت حمایت شهرستان خمین آغاز شد.
معنویت‌گرایی رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران است
سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین:
سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین گفت: معنویت‌گرایی مردم به عنوان یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های انقلاب مانع از ضربه‌پذیری اسلام و انقلاب در زمان جنگ شد و حضور مردم در تمام عرصه‌های سخت بزرگترین پشتوانه جنگ بود.