‌باشگاه خبرنگاران
کاروان راهیان نور محلات عازم مناطق عملیاتی غرب کشور شد
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات گفت: 120 نفر از شهرستان محلات در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.